Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Espinasa  [Clear All Filters]
Tesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Cesar Gil Espinasa, Desenvolupament de rutines d'optimització no lineal, , Dep. d'Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 01/10/1997 . Tagged XML BibTex