Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is catalunya  [Clear All Filters]
2010
F.-Javier Heredia, "La recerca en investigació operativa / optimització a Catalunya", Llibre Blanc de la Recerca Matemàtica a Catalunya (2000-2009), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, pp. 3, 2010  . Tagged XML BibTex