Oferta de treball modelització i optimització de mercats elèctrics

El Grup d'Optimització Numèrica i Modelització (GNOM) del Departament d'Estadística I Investigació Operativa,
UPC, convoca dues places de tècnic de suport a la recerca. Els candidats seleccionats s'incorporaran al grup  de recerca GNOM realitzant tasques de suport a la recerca en modelització i optimització de mercats elèctrics dins del marc del projecte de recerca del Ministerio de Educación y Ciencia (DPI2005-09117-C02-01), en col·laboració amb empreses del sector elèctric espanyol i sota la supervisió dels professors Narcís Nabona i F. Javier Heredia.

 

Requisits dels candidats

 • Haver finalitzat una llicenciatura en matemàtiques, estadística, enginyeria superior o un dels masters MEM o MEIO. També es consideraran sollicituds d'alumnes d'aquestes titulacions en possessió d'un títol de grau mig o amb el primer cicle finalitzat (180 crèdits).
 • Tenir formació teòrica i pràctica en optimització (lineal, no lineal, entera), programació estocàstica i sèries temporals.
 • Tenir experiència en l'ús de software d'optimització (CPLEX, MINOS,...) llenguatges de modelització algebraica (AMPL, GAMS,...), software estadístic (SAS, R) i MATLAB.
 • Es valoraran coneixements de problemes de sistemes de potència i de mercats elèctrics.
 • Capacitat per a entendre i redactar documents científics i tècnics en anglès.

Tasques en les que col·laborarien

 • Estudi estadístic del comportament del Mercat Elèctric Ibèric (MIBEL).
 • Desenvolupament de models de previsió de preus de mercat diari i generació d'escenaris.
 • Implementació de models d'optimització de mercat elèctric per a companyies generadores en llenguatges de modelització algebraica.
 • Optimització numèrica dels models de mercat mitjançant software d'optimització.
 • Suport a la generació d'informes, documents tècnics i presentacions.

S'ofereix:

 • Contracte laboral temporal a temps complet (35h setmanals). Retribució íntegra mensual de: 2.016,29 € (titulat superior); 1.758€ (titulat mig/primer cicle). Període: fins al 31 de desembre de 2008. Incorporació immediata. Ubicació: dept. d'Estadística i Investigació Operativa, secció d'informàtica, Edifici C5 Campus Nord, Barcelona.
 • Formació en l'ús d'eines professionals en modelització i optimització.
 • Formació teòrica i pràctica en aplicacions reals de mercats elèctrics en collaboració amb empreses del sector elèctric espanyol.
 • Possibilitat de realitzar el projecte final de carrera / tesis de màster sobre optimització en mercats elèctrics dins de la jornada laboral del projecte.

Sol·licituts:

Envieu un e-mail amb còpia del CV. i de l'expedient acadèmic a: gnom.eio@upc.edu.

Podeu obtenir més informació adreçant-vos
a :

Prof. Narcís Nabona:           narcis.nabona@upc.edu

Prof. F. Javier Heredia:      f.javier.heredia@upc.edu http://www-eio.upc.es/~heredia

o visitant els webs:

GNOM: http://www-eio.upc.es/research/gnom/

Projecte DPI2005-09117-C02-01: http://www-eio.upc.es/research/gnom/meccyt06-08/

Mercat Elèctric Espanyol: http://www.omel.es/   http://www.esios.ree.es/

(pdf de la convocatòria )