Estudi i optimització de l'oferta al Mercat Ibèric d'Electricitat (MIBEL)

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2009
AuthorsSilvia Nieto; Iván Ruz
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi de Grau // BSC Thesis
TitulacióDiplomatura d'Estadística
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa09/07/2009
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; PFC-DE; MIBEL; optimal bid; BSc Thesis
AbstractEstudi de les ofertes reals de les companyies productores d'energia elèctrica a MIBEL i comparació de dos models alternatius de optimització de l'oferta.
URLClick Here
ExportTagged XML BibTex
AttachmentSize
Annexos.zip1.57 MB
NietoRuz_PFCDE_09.pdf758.04 KB