Presentació del "Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya"

 El dia 10 de juny es va celebrar a la seu de l'Intitut d'Estudis Catalans la presentació del "Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya", que recull l'activitat dels grups de recerca en matemàtiques de Catalunya durant el període comprés entre l'any 2000 i 2009. He tingut l'oportunitat de participar en aquest projecte amb la redacció del capítol "La recerca en optimització / investigació operativa a Catalunya"on es descriu quins son els grups de recerca de les diferents universitat catalanes que desenvolupen la seva activitat en l'àres de 'optimització/investigació operativa.