Reforma de la Investigació Operativa Determinista a la Diplomatura d'Estadística

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro
Conference NameJornada d’intercanvi d’experiències docents
Conference Date26/06/2001
Conference LocationBarcelona
Type of Workinvited presentation
Key Wordsteaching; UPC; FME; DE; EEES
AbstractDurant el curs 1999-200 es van produir dos fets importants als estudis d’Estadística i de Investigació Operativa a la FME: per una banda, es va posar en marxar la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques; per un altre banda, es va començar a discutir la reforma del pla d’estudis de la Diplomatura d’Estadística. Aquests dos fets van propiciar un debat entre els professors de Investigació Operativa entorn a les assignatures de Investigació Operativa a la Diplomatura d’Estadística. Com a resultat d’aquest debat, els professors de l’assignatura de Investigació Operativa Determinista (IOD) varem decidir realitzar una reforma integral d’aquesta assignatura. l’Objectiu de la ponència és explicar el perquè de la reforma, què es volia reformar i com es va fer. Finalment es ressalten les dificultats trobades durant aquest primer quadrimestre de posta en marxa de la reforma.
ExportTagged XML BibTex
AttachmentSize
HerediaCastro_JIED_DEIO_01.pdf17.02 KB