Problema del període òptim d'oferta d'una unitat tèrmica

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication2004
AuthorsCristina Corchero
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióLlicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
CentreFacultat de Matemàtiques i Estadística, UPC
Data defensa07/05/2004
Nota // mark9.5 (over 10) E
Key Wordsteaching; UPC; FME; LCTE; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex