Reunions de tutories alumnes nous del MEIO

Les reunions de tutories dels alumnes nous del MEIO es realitzaran els dies 3, 4 i 5 de setmebre. Contacteu per e.mail (f.javier.heredia@upc.edu) per concertar dia i hora.