Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria

math-inEl passat 30 de Novembre vaig assistir en la Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria al Parc de Recerca UAB, organitzada per la Xarxa Espanyola Matemàtica - Indústria (math-in.net), el projecte i-Math, Parc i Recerca UAB i els grups d'investigació Servei de Consultoria Matemàtica i Grup d'Investigació en Aplicacions i Models Matemàtics (Universitat Autònoma de Barcelona). En aquesta jornada, les empreses convidades van presentar diversos problemes susceptibles de ser resolts amb mètodes Matemàtics, Estadístics i de Simulació Numèrica, que van ser analitzats pels investigadors assistents.