Vicedegà Cap d'Estudis d'Estadística de l'FME // Vicedean of the Faculty of Mathematics and Statistics

Publication TypeCàrrecs acadèmics // Academic administrative positions
Year of Publication2012
AuthorsF.-Javier Heredia
OrganizationFacultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya
Period04/2012-
Type of positionNominated
Key Wordsteaching; FME; administrative; vicedean
ExportTagged XML BibTex