Vicedegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

 A partir de l'1 d'Abril he passat a ocupar el càrrec de Vicedegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística com a membre de l'equip directiu del Degà Jordi Quer. Les meves funcions seran les de cap d'estudis del Grau Interuniversitari en Estadística impartit conjuntament per la Facultat de Matemàtiques i Estadística  de la UPC i la Facultat d'Economía i Empresa  de la UB.