Programació Matemàtica // Mathematical Programming

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2011
Quadrimestre // Term2011-12 Q1
AuthorsF.-Javier Heredia; Jordi Castro; Elena Fernández; Ma Paz Linares
Coordinator?no
Codi // Code200152 - PM
Key Wordsteaching; UPC; FME; GM; mathematical programming; PM
AbstractIntroduir a l'estudiant en els fonaments i les aplicacions de la Programació Matemàtica.
  • Que l'estudiant adquireixi una panoràmica dels models de la Programació Matemàtica i de les seves aplicacions.
  • Que l'estudiant conegui la metodologia de construcció dels models de la Programació Matemàtica i llur paper en els
  • processos de presa de decisions quantitatives.
  • Que l'estudiant conegui les àrees bàsiques de la Programació Matemàtica, com ara la programació lineal i entera, els problemes de fluxos en xarxes, i la programació no lineal.
  • Que l'estudiant conegui els fonaments teòrics de les classes de models considerades.
  • Que l'estudiant conegui els principals procediments algorísmics per a resolució de les classes de models considerades.
  • Que l'estudiant pugui aplicar de forma pràctica dels algorismes estudiats mitjançant el software de Programació Matemàtica disponible a la Facultat.
URLClick Here
Titolació // StudiesGrau en Matemàtiques // Degree in Mathematics.
Centre // Faculty Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleWed. 15:00-17:00, Fri. 15:00 - 17:00, room 100 (FME)
ECTS7.5
ExportTagged XML BibTex