EEES

Fluxos en Xarxes // Network Flows

Publication TypeDocència // Teaching
Year of Publication2010
Quadrimestre // TermQ1
AuthorsF.-Javier Heredia; Narcís Nabona
Coordinator?Si // yes
Codi // Code34414 - FX
Key Wordsteaching; UPC; FME; MEIO; IO; assignatures; network flows; FX
AbstractThis is an advanced course on network flow optimization. Its goals are:
  • To know the mathematical formulation and properties of the most relevant network flow problems (shortest path, maximum flow, minimum cost, multicommodity flow, generalised flows, etc.).
  • To know the convergence properties,  computational complexity and implementation issues of the network flows algorithms.
URLClick Here
Titolació // StudiesMàster Universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MEIO-UPC-UB)
Centre // FacultyFacultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
Institució // InstitutionUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Horaris // ScheduleWed. 15:00 to 17:00, Thu. 14:00 - 16:00, room 003 (FME)
ECTS5
ExportTagged XML BibTex

Adaptació de les Titulacions a l'EEES

Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2004
AuthorsF.-Javier Heredia
Event TypeTaller
Conference OrganiserAQU, Agència de la Qualitat, Generalitat de Catalunya
Conference Dates11-12/11/2004
Conference LocationLleida, Spain
Key Wordsteaching, EEES
AbstractA partir de la metodologia desenvolupada per AQU Catalunya i altres referents, els participants al taller hauran de repensar les pròpies titulacions des d’una nova perspectiva que faci evident un conjunt de bones pràctiques, tant pel que fa al procés d’ensenyament-aprenentatge com en la constitució de mecanismes d’assegurament de la qualitat. El resultat final és impulsar un canvi en el sistema universitari català on les titulacions compleixin amb els compromisos acordats en la Declaració de Bolonya i en els documents posteriors, per tal de facilitar un sistema comparable de titulacions universitàries que possibiliti la mobilitat dels acadèmics, estudiants i dels graduats, per tal de promoure la cohesió europea.
ExportTagged XML BibTex

L'EEES: el nou escenari de l'educació superior

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NamePrograma de desarrollo universitario 2009
Conference Date28/01/2009
Conference LocationSt. Peter's School, Barcelona
Type of WorkInvited oral presentation
Key Wordsteaching; EEES; secundària
ExportTagged XML BibTex

Conferència sobre l'EEES a l'escola St. Peter's School

 L'escola St. Peter's School organitza durant la setmana del 26 al 29 de gener de 2009 el "Programa de desarrollo Universitario 2009 ", un conjunt d'activitats orientades a alumnes de batxillerat amb l'objectiu de (a) oferir continguts de desenvolupament personal no inclosos al curriculum oficial, (b) presentar una metodologia diferent a l'escolar, basada en la inducció i el mètode de cas i (c) proporcionar informació i orientació universitaria.

Dins d'aquesta tercera línea, he estat convidat a impartir la xerrada "Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia)", programada per dimecres 28 de gener a les 15.00h. Si voleu descarregar la presentació cliqueu aquí .

Qüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei

Publication TypeConference/School/Seminar attendance
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameQüestionaris en Moodle. Més que simples qüestions, tota una eina de correcció atomàtica de problemes al teu servei
Event TypeCurs
Conference OrganiserInstitut de Ciències de l'Educació (ICE)
Conference Dates08/07/2008
Conference LocationBarcelona, Espanya
Key WordsEEES; Moodle; Atenea; teaching
Abstract
ExportTagged XML BibTex

Valoració de la càrrega de treball de l'estudiant.

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameJornada de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''
Conference Date20/05/2008
Conference LocationBarcelona
Type of WorkPonente invitado
Key Wordsteaching; EEES
AbstractDescripció del procediment d’estimació de ECTS usat a la prova pilot del grau d'estadística a l'FME, anomenat enquesta FME-ECTS. Es basa en dues enquestes elèctròniques, que tenen per objectiu recollir la major quantitat de dades de bona qualitat de dues setmanes significatives del quadrimestre, i dues enquestes en urna, que recullen la dedicació a preparació i realització d’exàmens més els treballs realitzats després de la finalització classes. Els recursos necessàris per a l'aplicació de l'enquesta FME-ECTS son assumibles per un centre petit com l’FME, i consisteixen en un aplicatiu per a l’enquesta elèctrònica (LCFME), l'organització precisa de la recollida de dades electrònica i per urna i un becari per al tractament, l’anàlisi i difusió de resultats. Els resultats obtinguts reflexen una càrrega real de 172,9 ECTS per al grau d'estadística (180ECTS teòrics). Els resultats han servit de base per al disseny de les assignatures en els nous graus/màsters. L'enquesta FME-ECTS permet diverses anàlisis detallades: dedicació de l’estudiant per assignatura, per categories d’assignatures, per quadrimestres.
ExportTagged XML BibTex

Acte de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''

 En el context de la recent aprovació pel Consell de Govern de la universitat, del Marc per al disseny i la implantació dels plans d'estudis de grau a la UPC, s'ha volgut donar visibilitat a la recent publicació institucional que recull les experiències d'11 titulacions, tant de grau com de màster, que han estat implementant un pla pilot d'adaptació de titulacions des de l'any 2004, data de signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya. Per al desenvolupament de l'acte, l'ICE compta amb la col·laboració dels responsables d'aquestes titulacions, que exposaran els aspectes referits a la docència i a l'aprenentatge que han hagut de desenvolupar al llarg de la prova pilot, i que estan reflectits a la publicació. Cliqueu aquí per a obtenir més informació.  També podeu consultar les transparències de la presentació.

El pla pilot d´adaptació a l´Espai Europeu d´Educació Superior a la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsF. Javier Heredia
EditorServei de Comunicació i Promoció, 2008 (8230)
Book TitlePlans pilot d'adaptació de titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior a la UPC
CityBarcelona
PublisherUniversitat Politècnica de Catalunya
Pages73-86
Chapter5
LanguageCatalà
ISBN Number978-84-7653-890-1
Key Wordsteaching; EEES
ExportTagged XML BibTex

Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsHeredia, F.-Javier
Conference NameConferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística
Conference Date25/01/2008
Conference LocationFacultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla. Sevilla
Type of WorkPonente invitado
Key Wordsteaching, EEES
ExportTagged XML BibTex

El Grado de Estadística según las directrices de Bolonia: la experiencia de la UPC

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2006
AuthorsHeredia, F.-javier
Conference NameEl Grado de Estadística según las directrices de Bolonia: la experiencia de la UPC
Conference Date24/11/2006
Conference LocationEscuela Universitaria de Estadística, Universidad Complutense de Madrid. Madrid
Type of WorkConferència convidada
Key Wordsteaching, EEES
ExportTagged XML BibTex
Syndicate content