Pàgina de les assignatures impartides per Karina Gibert

Materials de Suport

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Grau en Enginyeria Informàtica

Assignatura Mineria de Dades (Data Mining Course)

Artificial Intelligence Official Degree

Introduction to the Statistics course
Statistical Modelling course
Processament i Modelització avançada d'Anàlisis de Dades
Processos d'Anàlisi intel·ligent de Dades

Màster en Enginyeria Informàtica

Assignatura Tècniques de Mineria de Dades (TMD)
Assignatura Introducció del Know-How en el procés de decisió (IKPD)

Màster en Inteligencia Artificial

Intelligent Decision Support Systems (IDSS) General Website
See IDSS-KG for the updated materials of Karina Gibert's part

Màster en Ciència de Dades (Master in Data Science)

Course on Multivariate Analysis

Facultat de Matemàtiques i Estadística

Grau Interuniversitari d'Estadística (Facultat de Matemàtiques i Estadística)

Inferència Estadística
Assignatura Anàlisi Multivariant
Assignatura Tècniques de Mineria de Dades

Màster en Estadística i Investigació Operativa (Facultat de Matemàtiques i Estadística)

Assignatura Tècniques de Mineria de Dades
Assignatura Anàlisi Multivariant de Dades

Institut de Recerca en Ciències i Tecnologia de la Sostenibilitat

Màster en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat

Fundamentos de Estadística Aplicada y Medida de la Sostenibilidad y el Desarrollo (EstadSoste)
SocioEnvironmental Data Science (SEDS)
Intelligent Sustainability Decision Support Systems (ISDSS)

UPCSchool

Postgrado Microcredencial en Inteligencia Artificial Aplicada al Transporte y la Logística (UPCSchool)

Inteligencia Artificial en logística

Seminario MBA Internacional (UPCSchool)

Data Analytics/Data Science

CIOs Advanced Bussiness Programm (UPCSchool)

Inteligencia Artificial y gobernanza de los datos

PostGrau en Direcció de la Transformació Digital (UPCSchool)

Governança de la dada

Master en Industria 4.0 (UPCSchool)

Modelización, simulación y materialización

PostGrau en Intel·ligència Artificial aplicada al transport i la logística (UPCSchool)

Modelización, simulación y materialización

Master in Digital Transformation (Toulouse Business School)

Knowledge management and Data Science

Postgrado en Digital Transformation, Accenture (UPCSchool)

Intelligent Decision Support Systems. Part 1. Knowledge management and Data Science

Seminario Internacional en Big Data y Sistemas de Recomendación

Recommenders Part KG

Other universities and organizations

Master Degree in Visual Tools to Empower Citizens, Fundació Universitat de Girona

Course on Statistical Programming

International Computer Science Continues Professional Development Center, Tomsk University, Russia

Course on Artificial Intelligence and Intelligent Decision Support Systems

Master en BigData y Analytics

Assignatura Estadística para el Data Scientist

Màster en Investigación e Innovación en Cuidados de Salud (Universidad de Cádiz)

Capítulo de Análisis Multivariante, Asignatura de Estadística aplicada a la investigación sanitaria

Planeta Formación y Universidades

Course on Data Science in R

IDESCAT

Formació en anàlisi multivariant de dades
Introducció a la ciència de dades: Oportunitats en l'àmbit de l'estadística oficial

Observatori de publicacions en Data Mining

Observatori