Pàgina de les assignatures impartides per Karina Gibert

Materials de Suport

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Grau en Enginyeria Informàtica

Assignatura Mineria de Dades (Data Mining Course)

Màster en Enginyeria Informàtica

Assignatura Tècniques de Mineria de Dades (TMD)
Assignatura Introducció del Know-How en el procés de decisió (IKPD)

Màster en Inteligencia Artificial

Intelligent Decision Support Systems (IDSS) General Website
See IDSS-KG for the updated materials of Karina Gibert's part

Facultat de Matemàtiques i Estadística

Grau Interuniversitari d'Estadística (Facultat de Matemàtiques i Estadística)

Assignatura Anàlisi Multivariant
Assignatura Tècniques de Mineria de Dades

Màster en Estadística i Investigació Operativa (Facultat de Matemàtiques i Estadística)

Assignatura Tècniques de Mineria de Dades

Institut de Recerca en Ciències i Tecnologia de la Sostenibilitat

Màster en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat

Fundamentos de Estadística Aplicada y Medida de la Sostenibilidad y el Desarrollo (EstadSoste)
SocioEnvironmental Data Science (SEDS)
Intelligent Sustainability Decision Support Systems (ISDSS)

UPCSchool

Seminario MBA Internacional (UPCSchool)

Data Analytics/Data Science

CIOs Advanced Bussiness Programm (UPCSchool)

Inteligencia Artificial y gobernanza de los datos

PostGrau en Direcció de la Transformació Digital (UPCSchool)

Governança de la dada

Master en Industria 4.0 (UPCSchool)

Modelización, simulación y materialización

Master in Digital Transformation (Toulouse Business School)

Knowledge management and Data Science

Postgrado en Digital Transformation, Accenture (UPCSchool)

Intelligent Decision Support Systems. Part 1. Knowledge management and Data Science

Other universities

Master Degree in Visual Tools to Empower Citizens, Fundació Universitat de Girona

Course on Statistical Programming

International Computer Science Continues Professional Development Center, Tomsk University, Russia

Course on Artificial Intelligence and Intelligent Decision Support Systems

Master en BigData y Analytics

Assignatura Estadística para el Data Scientist

Màster en Investigación e Innovación en Cuidados de Salud (Universidad de Cádiz)

Capítulo de Análisis Multivariante, Asignatura de Estadística aplicada a la investigación sanitaria

Observatori de publicacions en Data Mining

Observatori