Articles científics:

Reports Tècnics i de Recerca:

Presentacions o sessions tècniques:

  • D. Baena, J. Castro, A fix and relax heuristic for controlled tabular adjustment, 25th European Conference on Operational Research-EURO 2012, Vilnius University, Vilnius (Lithuania), July 2012. Invited presentation. [pdf]
  • D. Baena, J. Castro, The analytic center feasibility pump, XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Madrid, Spain, April 2012. [pdf]
  • D.Baena, J.Urrutia, Curs Protecció de Dades Estadístiques, IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya, Barcelona, Octubre 2009.
  • D.Baena, N.Brunsó, Curs de disseny i gestió de mostres estadístiques, IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya, Barcelona, Juliol 2009.
  • D.Baena, J.Urrutia, J.Castro, V.Torra, Sessió tècnica sobre avenços en mètodes de control de revelació estadística: microdades i dades tabulars, IDESCAT, Institut d'Estadística Catalunya, Juny 2009.
  • J.Castro, D.Baena, Using a Mathematical Programming Modeling Language for Optimal CTA, Privacy in Statistical Databases 2008, Istanbul (Turkey), September 2008.
  • J.Castro, D.Baena, Automatic structure detection in constraints of tabular data, Privacy in Statistical Databases 2006, Roma (Italia), December 2006.