Export (5) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: keyword is FIB  [Clear All Filters]
2012
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2012  . Abstract Tagged XML BibTex
2011
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2011  . Abstract Tagged XML BibTex
2010
F.-Javier Heredia, Jordi Castro, Narcís Nabona, "Optimization", S1-C2-UPC, 2010  . Abstract Tagged XML BibTex
2002
Daniel Ormazabal Kirchner, Resolució de problemes de fluxos en xarxes sota Excel, , Facultat d'Informàtica de Barcelona, 21/11/2002. Tagged XML BibTex
1998
Josep Padrós Romeu, Assignació d'unitats tèrmiques en la coordinació hidrotèrmica a curt termini, , Facultat d'Informàtica de Barcelona, 12/02/1998. Tagged XML BibTex