Assignació d'unitats tèrmiques en la coordinació hidrotèrmica a curt termini

Publication TypeTesis de Grau i Màster // BSc and MSc Thesis
Year of Publication1998
AuthorsJosep Padrós Romeu
DirectorF.-Javier Heredia
Tipus de tesiTesi Grau // BSc Thesis
TitulacióEnginyeria Informàtica
CentreFacultat d'Informàtica de Barcelona
Data defensa12/02/1998
Nota // mark-
Key Wordsteaching; UPC; FIB; EI; BSc Thesis
ExportTagged XML BibTex