Informació Junta de Facultat de l'FME (25/11/09)

 El dimecres 25 de novembre es va cel·lebrar la Junta de Facultat de l'FME amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior .
  2. Informe de degà.
  3. Aprovació de la memòria del Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica .
  4. Sanció de la memòria de l'FME per al curs 2008-2009 .
  5. Afers de tràmit.
  6. Torn obert d'intervencions.

Clicant als enllaços podreu descarregar els documents.