Informació Junta de Facultat de l'FME (23/12/09)

Dimecres 23 de desembre es cel·lebrarà la Junta de Facultat de l'FME amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior .
  2. Informe de degà.
  3. Afers de tràmit.
  4. Elecció dels membres de la Comissió Permanent.
  5. Torn obert d'intervencions.

Clicant als enllaços podreu descarregar els documents.