Gestió

Valoració de la càrrega de treball de l'estudiant.

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsF.-Javier Heredia
Conference NameJornada de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''
Conference Date20/05/2008
Conference LocationBarcelona
Type of WorkPonente invitado
Key Wordsteaching; EEES
AbstractDescripció del procediment d’estimació de ECTS usat a la prova pilot del grau d'estadística a l'FME, anomenat enquesta FME-ECTS. Es basa en dues enquestes elèctròniques, que tenen per objectiu recollir la major quantitat de dades de bona qualitat de dues setmanes significatives del quadrimestre, i dues enquestes en urna, que recullen la dedicació a preparació i realització d’exàmens més els treballs realitzats després de la finalització classes. Els recursos necessàris per a l'aplicació de l'enquesta FME-ECTS son assumibles per un centre petit com l’FME, i consisteixen en un aplicatiu per a l’enquesta elèctrònica (LCFME), l'organització precisa de la recollida de dades electrònica i per urna i un becari per al tractament, l’anàlisi i difusió de resultats. Els resultats obtinguts reflexen una càrrega real de 172,9 ECTS per al grau d'estadística (180ECTS teòrics). Els resultats han servit de base per al disseny de les assignatures en els nous graus/màsters. L'enquesta FME-ECTS permet diverses anàlisis detallades: dedicació de l’estudiant per assignatura, per categories d’assignatures, per quadrimestres.
ExportTagged XML BibTex

Acte de presentació de la publicació institucional ''Plans pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES''

 En el context de la recent aprovació pel Consell de Govern de la universitat, del Marc per al disseny i la implantació dels plans d'estudis de grau a la UPC, s'ha volgut donar visibilitat a la recent publicació institucional que recull les experiències d'11 titulacions, tant de grau com de màster, que han estat implementant un pla pilot d'adaptació de titulacions des de l'any 2004, data de signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya. Per al desenvolupament de l'acte, l'ICE compta amb la col·laboració dels responsables d'aquestes titulacions, que exposaran els aspectes referits a la docència i a l'aprenentatge que han hagut de desenvolupar al llarg de la prova pilot, i que estan reflectits a la publicació. Cliqueu aquí per a obtenir més informació.  També podeu consultar les transparències de la presentació.

El pla pilot d´adaptació a l´Espai Europeu d´Educació Superior a la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsF. Javier Heredia
EditorServei de Comunicació i Promoció, 2008 (8230)
Book TitlePlans pilot d'adaptació de titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior a la UPC
CityBarcelona
PublisherUniversitat Politècnica de Catalunya
Pages73-86
Chapter5
LanguageCatalà
ISBN Number978-84-7653-890-1
Key Wordsteaching; EEES
ExportTagged XML BibTex

Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsHeredia, F.-Javier
Conference NameConferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística
Conference Date25/01/2008
Conference LocationFacultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla. Sevilla
Type of WorkPonente invitado
Key Wordsteaching, EEES
ExportTagged XML BibTex

El Grado de Estadística según las directrices de Bolonia: la experiencia de la UPC

Publication TypeConference Paper
Year of Publication2006
AuthorsHeredia, F.-javier
Conference NameEl Grado de Estadística según las directrices de Bolonia: la experiencia de la UPC
Conference Date24/11/2006
Conference LocationEscuela Universitaria de Estadística, Universidad Complutense de Madrid. Madrid
Type of WorkConferència convidada
Key Wordsteaching, EEES
ExportTagged XML BibTex

Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado en Estadística

 El dia 25 de gener del 2008 es va celebrar a Sevillà la primera Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado en Estadística, organitzada por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, a la que vaig assitir, juntament amb el professor Pere Grima, en repressentació de la FME.

Syndicate content