Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado en Estadística

 El dia 25 de gener del 2008 es va celebrar a Sevillà la primera Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado en Estadística, organitzada por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, a la que vaig assitir, juntament amb el professor Pere Grima, en repressentació de la FME.

Aquesta reunió convoca a les institucions que vàren col·laborar amb l'elaboració del Libro Blanco del Grado de Estadística , amb la finalitat d'intercanviar experiències sobre la posta en marxa dels Graus en Estadística a les diferents universitats espanyoles, i de valorar la creació d'una Conferència de responsables Acadèmics de les titulacions de Grau en Estadística. Podeu consultar les conclusions de la conferència clicant aquí.