VALIDACIÓ D'UN MODEL DE SIMULACIÓ D'ALLAUS

COLLS XATART,MAXIM

Projecte de 22.5 crèdits de modalitat A de ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

Data lectura 16-06-09

El projecte té com a objectiu verificar i validar el comportament d'un simulador d'allaus de placa desenvolupat en un PFC previ.

Pau Fonseca i Casas
Department of Statistics and Operations Research

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH
North Campus - C5218 Room
Barcelona, 08034, SPAIN

Tel. (+34) 93 4017035
Fax. (+34) 93 4015855

LIAM