Participació en les jornades de neu i allaus 2011

L’article introdueix un nou mètode per simular la dinàmica d’una allau de neu de placa. L’estructura del model està basada en una generalització d’autòmat cel·lular (AC) que permet utilitzar diferents capes (mn-CAk). Cada una d’aquestes capes representa la informació geogràfica necessària per caracteritzar l’evolució de l’allau.El model s’ha formalitzat usant Specification and Description Language (SDL) i implementat en C++. La clara separació entre la definició del model i la implementació del mateix, simplifica la comprensió del comportament del model, en aquest cas concret, de les regles d’evolució de l’AC.Es proposen dos paràmetres a calibrar mitjançant la validació dels resultats d’una sèrie d’experiments. Per la validació de les simulacions s’han utilitzat informes d’allaus reals recollits per un equip de la facultat de Geologia de la UB i l’Institut Geològic de Catalunya (IGC).  

Date: 
Wednesday, May 25, 2011 (All day) - Friday, May 27, 2011 (All day)

Pau Fonseca i Casas
Department of Statistics and Operations Research

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH
North Campus - C5218 Room
Barcelona, 08034, SPAIN

Tel. (+34) 93 4017035
Fax. (+34) 93 4015855

LIAM