Universitat Politècnica de Catalunya

Simulacions: explorar la realitat, predir el futur

Les tècniques de simulació informàtica faciliten la presa de decisions en l’àmbit industrial. No obstant això, durant els últims anys les simulacions estan emergint en aplicacions socials i mediambientals fins fa poc inimaginables. La recollida de dades i el comportament humà imprevisible són els dos grans reptes d’aquesta tecnologia, que avança amb el suport de supercomputadors cada vegada més potents.

Date: 
Wednesday, February 1, 2012 (All day) - Thursday, March 1, 2012 (All day)

Pau Fonseca i Casas
Department of Statistics and Operations Research

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH
North Campus - C5218 Room
Barcelona, 08034, SPAIN

Tel. (+34) 93 4017035
Fax. (+34) 93 4015855

LIAM